Strona główna
Wydarzenia
Z historii
Wypożyczalnia
Czytelnia
Warto przeczytać
Warunki korzystania
Linki
Fotogaleria

Jednym z celów Biblioteki Pedagogicznej jest wspieranie nauczycieli-bibliotekarzy szkolnych - wymiana doświadczeń, pogłębianie wiedzy, integracja środowiska, ...

Proponujemy następujące formy pracy:

 • lekcje biblioteczne dla uczniów różnych typów szkół
 • konsultacje indywidualne z zakresu opracowania formalnego i rzeczowego wydawnictw zwartych, ciągłych i elektronicznych, wykorzyatania Internetu, selekcji księgozbioru, prowadzenia dokumentacji bibliotecznej, form pracy pedagogicznej z czytelnikiem, awansu zawodowego nauczyciela-bibliotekarza i inne według indywidualnych potrzeb
 • spotkania szkoleniowe
 • materiały metodyczne
 • współpraca w organizacji konkursów
 • możliwość opublikowania własnych materiałów na stronie internetowej biblioteki
Przydatne w pracy nauczyciela-bibliotekarza:

BIBLIOTEKI CYFROWE adresy stron internetowych

PROMOCJA DZIAŁU 82 i katalogu Czytelni dotyczącego historii literatury

ANALIZA I INTERPRETACJA literatury pięknej - zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Przasnyszu

POLSKIE NORMY bibliograficzne, bibliotekarskie i dokumentacyjne

UNIWERSALNA KLASYFIKACJA DZIESIĘTNA- główne działy (publikacja nr UDC- P058 z 2006 roku

ZMIANY W UKD - prezentacja multimedialna przedstawiająca najważniejsze zmiany, jakie zaszyły w nowym wydaniu tablic UKD

KONKURSY W PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ - zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce Filia w Przasnyszu

LITERATURA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - wykaz tytułów zalecanych dla dzieci i młodzieży

Prosimy o nadsyłanie:

 • ciekawych scenariuszy lekcji
 • programów autorskich
 • scenariuszy uroczystości szkolnych
 • referatów
 • innych materiałów

Publikacje oraz wszelkie pytania i uwagi prosimy nadsyłać na adres:


Publikacje:

Ewa Łata, Biblioteka Pedagogiczna w Ostrołęce, Filia w Makowie Mazowieckim -Analiza ankiety przeprowadzonej wśród czytelników biblioteki

Maria Motacka, Anna Gajek, Gimnazjum im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem -MISTRZ JAN ZAPRASZA NA BIESIADĘ POD LIPĄ - scenariusz poświęcony poezji Jana Kochanowskiego

Joanna Różańska-Tańska,Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Chorzelach Scenariusz i regulamin konkursu na temat życia i twórczości Wisławy Szymborskiej